Pozycja Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Ogłoszony wczoraj rating S&P jest nieprzychylny dla naszego kraju. Agencja S&P obniżyła nasz rating, co spowodowało spore zamieszanie na rynku walut. Euro jak i dolar bardzo dużo na tym zyskały. Dla agencji S&P Polski rząd idzie w złym kierunku. Wiarygodność polityki pieniężnej jest bardzo niska w naszym kraju. Jeśli sytuacja się nie zmieni na lepszą to agencja S&P ostrzega, że może dojść w najbliższych kilkunastu miesiącach do kolejnego obniżenia ratingu.  Ministerstwo finansów wstrzymało się z komentowaniem całej sytuacji do czasu aż napłyną informacje z innych agencji ratingowych, które wypowiedzą się na temat sytuacji ekonomicznej naszego kraju.